การดูแลทำความสะอาดพื้นEpoxy

การดูแลทำความสะอาดพื้นEpoxy หลังติดตั้งเสร็จ

1. สามารถทำความสะอาดด้วยวิธีการดูดฝุ่น หรือกวาด เพื่อเก็บเศษฝุ่น ทราย หรือเศษของมีคม ที่อาจจะทำให้เกิดรอยขูดขีดบนพื้นผิวได้

2.ไม่ควรใช้ทินเนอร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มี Solvent เป็นส่วนประกอบใช้เช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิว อีพ็อกซี่ ( Epoxy ) เพราะ  ทินเนอร์ จะทำให้ผิวของ พื้นอีพ็อกซี่ ( Epoxy ) เกิดสีด่าง 

3.ควรใช้ผ้าแห้งและสะอาดเช็ดทำความสะอาดทันทีที่ทำน้ำหรือของเหลวหกใส่พื้น


ข้อควรระวังการใช้งานพื้น Epoxy

1.แนะนำวิธีการใช้หรือข้อควรระวังกับพนักงาน

2.ใช้งานคนเข้าเดินทำงานได้หลังจากติดตั้งพื้นเสร็จ 1 วัน

3. ขนของเบาหลังเสร็จ 3 วัน

4. ขนของหนักได้หลังจากติดตั้งพื้นเสร็จ 7 วัน

5.ควรปูด้วยกระดาษลูกฟูกหากมีการเคลื่อนย้ายของหนักหรือแหลมคมเข้าพื้นที่

6.ระวังอย่าให้โดนแดดโดยตรงกับพื้น Epoxy เพราะสีจะซีด


 

Visitors: 96,628