Epoxy Injection

Epoxy Injection เป็นวิธีการประสานรอยร้าวโดยอัดฉีดน้ำยาอีพ็อกซี่ (Epoxy) เข้าไปในรอยร้าว น้ำยาอีพ็อกซี่ที่มีแรงยึดเกาะสูงและรับกำลังอัดได้ดีนี้ จะประสานรอยร้าวให้เป็นเนื้อเดียวกัน วิธีการนี้เหมาะสำหรับงานซ่อมรอยร้าวที่หยุดนิ่งแล้ว ที่มีขนาดของรอยร้าวที่เล็กมากไปจนถึงรอยร้าวขนาด 5 มิลลิเมตร ในบริเวณคอนกรีตที่มีความแห้งเช่น ภายในอาคาร เสา คาน พื้น ควรซ่อมรอยร้าวโดยเลือกใช้วัสดุ "Epoxy Resin" (Epoxy Injection) ในการซ่อมแซมรอยร้าว

Visitors: 108,454