JOB รับสมัครงาน

รับสมัครช่างทำพื้นEpoxy

มีประสบการณ์ ด้านงานพื้นepoxy พื้นpu พื้นสนามกีฬา

- สามารถทำงานเป็นทีมออกไซด์งานต่างจังหวัดได้

- สื่อสารได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กระตือรือร้น

สวัสดิการที่พักฟรี มีค่าเบื้ยเลี้ยง (งานต่างจังหวัด) ,ค่าโอที 
Visitors: 70,535