พื้นสนามกีฬา Pu Coating Sport

พื้นสนามกีฬาแบบ PU coating เป็นพื้นสนามที่มีความสวยงาม  สามารถออกแบบสีให้ตรงกับความต้องการท่านได้ เเหมากับหน้างานกึ่งภายนอก เนื่องจากมีสีสรรให้เลือกหลากหลาย กันUV พื้นสนามกีฬาแบบ PU Coating ใช้เวลาในการติดตั้งสั้น พื้นสามารถเลือกความหนาตั้งแต่ 500 microns 

Visitors: 104,589