ตีเส้นพื้นโรงงาน


บริการตีเส้นพื้นโรงงาน อาคาร ลานจอดรถ ด้วยคุณภาพสีพิเศษ  จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเส้นพื้นที่ได้จะมีความชัดและคงทนสวยงาม นอกจากนี้เรายังรับทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่างๆ

หลักการใช้สีตีเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม มีดังนี้

  1. เส้นแบ่งพื้นที่ทางเดินบริเวณทำงาน พื้นที่ทั่วไป ทางเข้าออก ใช้เส้นสีเหลือง หนา 5-10 เซนติเมตร
  2. การแสดงทิศทาง ใช้ลูกศรสีเหลือง
  3. เส้นบริเวณวางงานกระบวนการผลิตใช้สีขาวหนา 5 เซนติเมตร
  4. เส้นบริเวณไว้ของเสีย ใช้สีแดงหนา 5 เซนติเมตร
  5. เส้นสำหรับเตือนการเกิดอันตราย อุปกรณ์สำหรับขนถ่าย บริเวณที่อาจลื่นหกล้ม กระแทก ใช้เส้นสีเหลืองสลับดำหรือเส้นสีเหลือง
  6. บริเวณติดตั้งเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันัคคีภัย ภาชนะบรรจุของเหลวไวไฟ เครื่องกีดขวางการก่อสร้าง อุปกรณ์หยุดเครื่องจักรทุกชนิด ใช้สีแดง
  7. บริเวณที่ปลอดภัย เครื่องมืองปฐมพยาบาลใช้สีเขียว
  8. ส่วนของเครื่องจักรที่เป็นอันตราย ของมีคมส่วนที่หมุนได้ เคลื่อนที่ได้ ใช้สีส้ม
  9. การจราจรขอบถนน ใช้สีดำสลับขาว
  10. ภาชนะอุปกรณ์เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี ใช้สีม่วง

  องค์กรควรทาสีตีเส้นเมื่อ
     1. เป็นพื้นที่ทางเดิน
     2. เป็นพื้นที่วางเครื่องจักร
     3. เป็นพื้นที่วางวัตถุดิบ
     4. เป็นพื้นที่สินค้ารอการจัดส่ง
     5. เป็นพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ทำงานที่มีล้อ
     6. เป็นพื้นที่ความปลอดภัย เช่น ห้ามวางสิ่งของกีดขวางถังดับเพลิงและสายดับเพลิง

 

Contact Form

Visitors: 96,628