การเทปูนก่อนทำพื้นอีพ็อกซี่

การเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ ความสวยงามขึ้นอยู่กับพื้นคอนกรีตเดิม พื้นปูนมีส่วนสำคัญก่อนทำการติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่ หลังจากเทปูนควรทิ้งระยะเวลาประมาณ 28 วันให้พื้นปูนแห้งสนิท จึงทำการวัดความชื้น ก่อนการติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่

  • ขัดพื้นปูนหยาบให้ผิวพอมีความขรุขระเล็กน้อย หรือขัดเรียบ แต่ผิวหน้าต้องไม่มัน 
  • ห้ามขัดมันโดยเด็ดขาด เพราะอีพ๊อกซี่ไม่ยึดเกาะกับพื้นผิวมัน
  • ซีเมนต์ต้องมีความแข็งแรง (Strength) มากกว่า 280 ksc ขึ้นไป และเมื่อใช้ของแหลมขูดผิวหน้าต้องไม่ร่วนเป็นฝุ่นขึ้นมา
  • การรับแรงกดต่อพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของซีเมนต์ ไม่ได้ขึ้นกับความหนาของอีพ๊อกซี่
  • หลังเทซีเมนต์ควรเว้นระยะอย่างน้อย 28 วันเพื่อให้ความชื้นระเหยออกจากซีเมนต์เหลือต่ำกว่า 4% หรือ14% ก่อนทำการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่
Visitors: 53,433